a
TRƯỜNG THCS LINH TRUNG
a
Hình ảnh chung kết & kết quả cuộc thi " Đại sứ thư viện thông minh" năm học 2014 - 2015

Hình ảnh chung kết & kết quả cuộc thi " Đại sứ thư viện thông minh" năm học 2014 - 2015

  • 30/03/2015
KẾT QUẢ CUỘC THI "ĐẠI SỨ THƯ VIỆN THÔNG MINH" CẤP TRƯỜNG
Giải I: Cặp đôi Hữu Chiến - Nhật Uyên 9/1 đại diện cho trường thi cấp hệ thống TVTM.
Giải II : Cặp đôi Bảo Nghi - Khánh (6/1) : Đại sứ tiềm năng
Giải II : Cặp đôi Thanh Thảo - Anh Khoa (8/8) : Đại sứ tự tin
Giải III : Cặp đôi Tuyền Pông - Phát Nghiêm Đại : Đại sứ ăn ý
Giải III: Cặp đôi Vân - Thành An (9/1): Đại sứ thân thiện
Cặp đôi An Thái - Mạnh Khang (6/5) : Đại sứ đơn giản
Cặp đôi Huy - Giang (9/1): Đại sứ Nhân ái
Cặp đôi Nguyên - Xuân (6/3) : Đại sứ tình bạn
Cặp đôi Trân - Việt (7/1): Đại sứ vui tính
Cặp đôi Hiệp - Phương Anh (8/2), Quốc Anh - Nhi (9/1) : Đại sứ hoàn hảo
Cặp đôi Thái - Tiên (8/7), Cẩm Tú - Đạt (8/3) : Đại sứ hiền lành.
Thư viện xin chúc mừng các em và mong các em sẽ luôn là các đại sứ cho thư viện, mang sách đến gần hơn tới các bạn học sinh trong trường.
KẾT QUẢ CUỘC THI "ĐẠI SỨ THƯ VIỆN THÔNG MINH" CẤP TRƯỜNG
Giải I: Cặp đôi Hữu Chiến - Nhật Uyên 9/1 đại diện cho trường thi cấp hệ thống TVTM.
Giải II : Cặp đôi Bảo Nghi - Khánh (6/1) : Đại sứ tiềm năng
Giải II : Cặp đôi Thanh Thảo - Anh Khoa (8/8) : Đại sứ tự tin
Giải III : Cặp đôi Tuyền Pông - Phát Nghiêm Đại : Đại sứ ăn ý
Giải III: Cặp đôi Vân - Thành An (9/1): Đại sứ thân thiện
Cặp đôi An Thái - Mạnh Khang (6/5) : Đại sứ đơn giản
Cặp đôi Huy - Giang (9/1): Đại sứ Nhân ái
Cặp đôi Nguyên - Xuân (6/3) : Đại sứ tình bạn
Cặp đôi Trân - Việt (7/1): Đại sứ vui tính
Cặp đôi Hiệp - Phương Anh (8/2), Quốc Anh - Nhi (9/1) : Đại sứ hoàn hảo
Cặp đôi Thái - Tiên (8/7), Cẩm Tú - Đạt (8/3) : Đại sứ hiền lành.
Thư viện xin chúc mừng các em và mong các em sẽ luôn là các đại sứ cho thư viện, mang sách đến gần hơn tới các bạn học sinh trong trường.